Zorg op Curaçao: Aanbod, Gebruik en Uitgaven

De zorg op Curaçao is volop in beweging. Dit geldt zowel voor het aanbod als het gebruik en de uitgaven. Het meest in het oog springende voorbeeld aan de aanbodkant is de komst van een nieuw algemeen ziekenhuis in 2016. De Nationale gezondheidsenquête 2013 en de Curaçao Health Study 1993/1994 illustreren de verschillen in zorggebruik in een periode van 20 jaar. Zo is het gebruik van huisartsenzorg en tandheelkundige zorg in 20 jaar gestegen met ruim 7% en 17%, respectievelijk. Aan de uitgavenkant heeft de komst van de Basisverzekering ziektekosten in februari 2013 en de expliciete sturing door de overheid en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als uitvoeringsorganisatie ertoe geleid dat de uitgaven aan medische kosten via de SVB ten opzichte van 2012 niet zijn gestegen.

De zorg op Curaçao wordt vergeleken met die op Aruba en Nederland. De verschillen in zorgaanbod, zorggebruik en zorguitgaven tussen de landen zijn in een aantal gevallen aanzienlijk. Zo is, bij de meeste zorgverleners, het aantal inwoners per zorgverlener op Curaçao hoger dan in Nederland. Daar staat tegenover dat een apotheek in Nederland bijna tweemaal zoveel inwoners bedient als een apotheek op Curaçao. Ook worden op Curaçao per persoon jaarlijks tweemaal meer receptregels voorgeschreven dan in Nederland. Het aanbod aan zorg op Curaçao is min of meer vergelijkbaar met die op Aruba. Voor de zorguitgaven geldt dat deze op Curaçao en Aruba, per verzekerde, aan de meeste zorgverleners lager zijn dan in Nederland. Echter, qua percentage van de bruto binnenlands product (BBP) per hoofd van de bevolking wordt op Curaçao meer besteed aan zorg dan in Aruba en Nederland. Zo bedragen de uitgaven voor laboratoriumzorg op Curaçao 0,70% van het BBP per hoofd van de bevolking. Op Aruba is dit 0,51% en in Nederland 0,17%. Dit wil zeggen in vergelijking met Nederland is op Curaçao, in 2013, bijna drie keer meer van het BBP per hoofd van de bevolking aan laboratoriumzorg uitgegeven.

Deze en vele andere resultaten staan in de vijfde publicatie van de Nationale Gezondheidsenquête 2013, het themarapport ZORG: AANBOD, GEBRUIK EN UITGAVEN. In dit rapport geeft het Volksgezondheid Instituut Curaçao een dieper inzicht in de gezondheidszorg op Curaçao. Het doel van dit rapport is om het mogelijk te maken om ‘evidence-based’ prioriteiten te stellen en volksgezondheidsbeleid te ontwikkelen voor het aanbod, het (toekomstig) gebruik en de uitgaven aan zorg alsmede de samenhang daartussen. Het rapport biedt op feiten gebaseerde gegevens aan de Curaçaose overheid voor beleidsontwikkeling en gerichte interventies op het gebied van gezondheidszorg.

Het themarapport ZORG: AANBOD, GEBRUIK EN UITGAVEN is op 05 september jl. aangeboden aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, dr. B. Whiteman. Het rapport is digitaal te verkrijgen via de volgende link.