Curaçaose ouderen geestelijk vitaal met lichamelijke beperkingen

Curaçao telt bijna 22.500 personen van 65 jaar of ouder. Van de 65-plussers zegt 63,2% één of meerdere langdurige gezondheidsproblemen te hebben. Vooral het aantal ouderen met een hoge bloeddruk en diabetes mellitus is in de afgelopen 20 jaar fors toegenomen. Eén op de vijf ouderen lijdt aan drie of meer chronische ziekten tegelijkertijd. In de leeftijdscategorie 75 t/m 84 jaar heeft ruim 50% een ernstige beperking. De groente en fruit consumptie van ouderen is onder de richtlijn. Eén op de vijf ouderen heeft (meer) hulp nodig bij het huishouden en/of zelfverzorging. Het geluk vermindert naarmate personen ouder zijn, maar dit geldt niet voor de geestelijke vitaliteit.

Deze en vele andere resultaten staan in het themarapport OUDEREN dat is gepubliceerd door het Volkgezondheid Instituut Curaçao. Het rapport is gebaseerd op gegevens uit de Nationale Gezondheidsenquête (NGE) 2013. Door de vergrijzing van Curaçao is de informatiebehoefte onder beleidsmakers en andere stakeholders over de gezondheidstoestand en de determinanten van gezondheid van ouderen alsmede over hun gebruik van de gezondheidszorg sterk toegenomen. Dit themarapport voorziet in deze informatiebehoefte. Het hoofdrapport, dat de methodologie en de belangrijkste resultaten van de NGE 2013 beschrijft, is reeds in augustus jl. door VIC gepubliceerd.

Het themarapport OUDEREN is op 27 november jl. aangeboden aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, dr. B. Whiteman. Dit themarapport, de tweede in een reeks van publicaties over de uitkomsten van de Nationale Gezondheidsenquête 2013, is digitaal te verkrijgen via de volgende link.