Gezondheid op Curaçao in internationaal perspectief

In vergelijking met 60 (ei)landen in het Caribisch gebied, Midden- en Zuid-Amerika, Europa en de Verenigde Staten van Amerika (VS) hebben Curaçaose vrouwen één van de hoogste prevalenties van hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk komt, in tegenstelling tot de meeste andere (ei)landen in de regio, op Curaçao aanzienlijk vaker voor onder vrouwen dan onder mannen. De prevalentie van hoge bloeddruk bij Curaçaose mannen is gemiddeld of laag in vergelijking met de andere (ei)landen in het onderzoek. Diabetes, overgewicht en obesitas komen eveneens relatief vaker voor bij Curaçaose vrouwen dan bij vrouwen op de overige (ei)landen. Het tabaksgebruik door Curaçaose mannen en vrouwen is in vergelijking met de andere (ei)landen laag. Dit geldt ook voor het gebruik van anticonceptiemiddelen door Curaçaose vrouwen.


Deze en vele andere resultaten staan in de derde publicatie van de Nationale Gezondheidsenquête 2013, het themarapport INTERNATIONALE VERGELIJKINGEN. In dit rapport vergelijkt het Volksgezondheid Instituut Curaçao de gezondheidsgegevens van Curaçao met meer dan 60 andere (ei)landen in het Caribisch gebied, Midden- en Zuid Amerika, Europa en de VS. Deze vergelijkingen maken duidelijk hoe de gezondheid op Curaçao ervoor staat in vergelijking met deze (ei)landen. Het rapport biedt de Curaçaose overheid gerichte informatie in het kader van beleidsontwikkeling, -implementatie en -evaluatie.

Het themarapport INTERNATIONALE VERGELIJKINGEN is op 20 december jl. aangeboden aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, dr. B. Whiteman. Het rapport is digitaal te verkrijgen via de volgende link.