Zorgaanbod

Informatie over het aanbod van zorgvoorzieningen en zorgpersoneel is voor beleidsmakers essentieel om vast te stellen of dit aanbod aansluit bij de zorgvraag. Dit helpt bij het krijgen van inzicht in de toegankelijkheid van de zorg en bij de planning van de zorg. Op deze pagina geven we een overzicht van het zorgaanbod op Curaçao.

Een uitgebreider overzicht van de zelfstandig gevestigde zorgaanbieders en zorgorganisaties die onder de verzekerde zorg vallen is te vinden in de Zorgkaart 2014. Een schematische weergave van de organisatie van de gezondheidszorg is hier te downloaden. 
 

Zorgaanbod
IndicatorOmschrijvingData
Aantal zorgverleners 
 
Totaal aantal artsen, tandartsen en paramedici die verzekerde zorg verlenen.Tabel 
Beschikbaarheid medische technologieën Aantal computer tomografische scanners (CT-eenheden) en magnetic resonance imaging units (MRI-eenheden).Tabel
Dekking zorgverzekering Percentage van de bevolking met elke vorm van ziektekostenverzekering.Tabel
Ziekenhuisbedden Totaal aantal ziekenhuisbedden.Tabel