Zorguitgaven

De gegevens over uitgaven aan de gezondheidszorg die hieronder worden gepresenteerd zijn afkomstig uit de zorgrekeningen Curacao 2008-2011. Een deel van de cijfers uit deze studie wordt hier gepresenteerd. Het eindrapport van de zorgrekeningen is te vinden op deze website onder het tabblad 'publicaties' of hier direct te downloaden.

Zorguitgaven
IndicatorOmschrijvingData
Gezondheidszorguitgaven door overheid per capita  Totale gezondheidszorguitgaven door de overheid per hoofd van de bevolking.Tabel
Gezondheidszorguitgaven per capita Uitgaven aan gezondheidszorg per hoofd van de bevolking.Tabel
Totale gezondheidszorguitgaven via sociale (publieke) verzekeringen Totale uitgaven aan gezondheidszorg via sociale verzekeringen.Tabel
Totale out-of-pockets (OOP) Totale uitgaven aan de gezondheidszorg, die niet afkomstig zijn van publieke of private verzekeraars en de overheid. Ook wel directe, niet via verzekeringspremies, uitgaven van burgers aan gezondheidszorg.Tabel
Totale overheidsuitgaven gezondheidszorg Totale uitgaven aan de gezondheidszorg door de overheid.Tabel
Totale private uitgaven gezondheidszorg Totale uitgaven aan de gezondheidszorg, door de private sector, particuliere verzekeraars en out of pockets.Tabel
Totale uitgaven aan gezondheidszorg Totale nationale uitgaven voor de totale, publieke en private gezondheidssector, uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (BBP).  Tabel