Zorggebruik

Zorggebruik omvat zeer verschillende gebeurtenissen: een bezoek aan de huisarts valt er onder, het voorschrijven van antibiotica, maar ook het ondergaan van een operatie en ontvangen van preventieve zorg. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van het gebruik van de gezondheidszorg op Curaçao.

Zorggebruik
IndicatorOmschrijvingData
Bezoek aan huisartsPercentage personen dat rapporteert een huisarts te hebben geraadpleegd.Tabel
Bezoek aan medisch specialistPercentage personen dat rapporteert een medisch specialist te hebben geraadpleegd.Tabel
Bezoek aan tandheelkundigePercentage personen dat rapporteert een tandarts, orthodontist of andere tandheelkundige te hebben geraadpleegd.Tabel
Chirurgische operaties Aantal uitgevoerde operaties en ingrepen verzekerde zorg in ziekenhuizen.Tabel
Dialysepatiënten met diabetes mellitus Aantal personen die dialyse ondergaan gerelateerd aan diabetes mellitus Tabel
MedicijngebruikPercentage personen dat rapporteert door een arts voorgeschreven medicijn(en) te gebruiken voor een aantal geselecteerde ziekten. 
Mobiliteit patiënten Aantal buitenlandse patiënten onder alle patiënten die worden ontslagen uit het ziekenhuis. 
Ontslag uit het ziekenhuisAantal ziekenhuisontslagen uit alle ziekenhuizen. 
Toegankelijkheid van zorgPercentage personen dat rapporteert een onvervulde behoefte aan medisch onderzoek of tandheelkundige behandeling te hebben. Tabel
Ziekenhuis dagopnames Het aantal dagopnames in alle ziekenhuizen.