Bevolking

Bij het onderwerp bevolking vindt u informatie over de demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen binnen Curaçao. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op gezondheid en ziekte, gezondheidsdeterminanten, preventie en zorggebruik. In de onderstaande tabel kunt u verder navigeren binnen het onderwerp.

Bevolking
IndicatorOmschrijvingData
Bevolking naar beroep Percentage van de beroepsbevolking verdeeld naar beroepsgroep.Tabel
Bevolking naar geslachtAantal inwoners naar geslacht.
 
Tabel
Bevolking naar leeftijdAantal inwoners naar leeftijd.Tabel
Bevolking naar opleiding Percentage van de beroepbevolking verdeeld naar opleidingsniveau.Tabel
Bevolking onder armoedegrens Percentage van de bevolking dat onder de landelijke armoedegrens woont. Tabel
Bevolkingsprojectie Projectie van de toekomstige omvang en structuur van de bevolking. Tabel
Bruto Binnenlands Product Waarde van alle goederen en diensten die worden geproduceerd.Tabel
Drinkwater voorzieningAantal inwoners met toegang tot een waterbron.Tabel
FertiliteitsratioGemiddeld aantal levendgeboren kinderen per vrouw.Tabel
Geboortecijfer  Aantal levendgeborenen onder de bevolking.Tabel
Internetgebruikers Aantal internetaansluitingen.Tabel
Jaarlijkse bevolkingsgroei
 
Verandering in de grootte van de bevolking ten opzichte van het voorgaande jaar.Tabel
Netto migratie  Aantal immigranten en emigranten.Tabel
Sterftecijfer Aantal sterfgevallen onder de bevolking.Tabel
Telefonie Aantal vaste lijnen en mobiele telefoons.Tabel
TienermoedersAantal levendgeborenen onder tienermoeders.Tabel
WerkloosheidPercentage van de beroepsbevolking dat werkloos is.Tabel

Voor meer informatie over de bevolking, kijk ook eens bij:

CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek