Determinanten

Onder gezondheidsdeterminanten verstaan we alle factoren die de volksgezondheid beïnvloeden. Sommige ziekten en aandoeningen, zoals hoge bloeddruk en overgewicht, kunnen ook fungeren als determinant voor andere ziekten. 

Determinanten
IndicatorOmschrijvingData
AlcoholconsumptiePercentage personen dat rapporteert overmatig alcohol te drinken en het aantal zware alcoholgebruikers.Tabel
Geboortegewicht Aantal levendgeborenen met een laag geboortegewicht. 
Gebruik van illegale drugs Percentage personen dat rapporteert illegale drugs te gebruiken.Tabel
LichaamsbewegingPercentage personen dat rapporteert inactief te zijn geweest in de afgelopen zeven dagen.Tabel
Sociale ondersteuning Percentage personen dat rapporteert dat ze op geen of op één/twee personen kunnen rekenen als ze ernstige persoonlijke problemen hebben.Tabel
Regelmatige rokers Percentage personen dat rapporteert dagelijks sigaretten en/of shag te roken.Tabel
VoedingPercentage mensen dat rapporteert dagelijks fruit, groente en fast food te eten.Tabel