Gezondheidstoestand

Hoeveel mensen hebben in Curaçao diabetes mellitus? En hoeveel nieuwe gevallen van kanker zijn er ieder jaar? Voelt de gemiddelde Curaçaoenaar zich gezond of niet? Over deze en andere aspecten van gezondheid kunt u hieronder informatie vinden.

Gezondheidstoestand
IndicatorOmschrijvingData
Acuut hartinfarct Incidentie van acuut hartinfarct. 
AstmaPercentage personen dat rapporteert in het voorgaande jaar aan, door een arts gediagnosticeerde, astma te hebben geleden.
Tabel
BeroertePercentage personen dat rapporteert in het voorgaande jaar aan een, door een arts gediagnosticeerde, beroerte te hebben geleden.
Tabel
Borstvoeding  Percentage zuigelingen dat borstvoeding krijgt.  
BMI, Body Mass IndexPrevalentie van personen met overgewicht en obesitas gebaseerd op zelfgerapporteerde gegevens.Tabel
ChlamydiaPercentage positieven van alle geteste monsters.
Tabel
Chronische morbiditeitPercentage personen dat rapporteert aan één of meerdere langdurige ziekte(n) of langdurig gezondheidsprobleem te lijden.Tabel
Chronische pijnPercentage personen dat rapporteert aan chronische pijn te lijden.
Tabel
DementieAantal personen die zijn gediagnosticeerd met dementie.
Tabel
Depressie Percentage personen dat rapporteert in het voorgaande jaar aan een, door een arts gediagnosticeerde, depressie te hebben geleden. Tabel
Diabetes Percentage personen dat rapporteert in het voorgaande jaar aan, door een arts gediagnosticeerde, diabetes te hebben geleden. Tabel
Hartaanval Percentage personen dat rapporteert in het voorgaande jaar aan een, door een arts gediagnosticeerde, hartaanval te hebben geleden. Tabel
Hoge bloeddruk Percentage personen dat rapporteert in het voorgaande jaar aan, door een arts gediagnosticeerde, hoge bloeddruk te hebben geleden. Tabel
Infectieziekten Incidentie van verschillende infectieziekten. 
KankerIncidentie van alle invasieve vormen van kanker.
 Tabel
Langdurige beperkingenPercentage personen dat rapporteert dat ze op lange termijn (≥6 maanden) beperkingen hebben in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Tabel
Longziekte  Percentage personen dat rapporteert in het voorgaande jaar aan een, door een arts gediagnosticeerde, longziekte te hebben geleden. Tabel
Ondervoeding bij kinderenPercentage kinderen onder de vijf jaar met matige en ernstige voedingstekorten.

OngevallenPercentage personen dat rapporteert een ongeval thuis, tijdens de vrijetijdsbesteding en/of op school te hebben gehad, wat resulteerde in een blijvend letsel en het percentage personen dat meldt medische behandeling hiervoor te hebben gezocht.Tabel
Functionele limitaties Percentage personen dat rapporteert lichamelijke en zintuiglijke beperkingen te hebben.Tabel
Psychologisch leed Prevalentie van zelfgerapporteerd psychisch leed.Tabel
Psychologisch welzijn Prevalentie van de zelfgerapporteerde psychische gezondheid.Tabel
Verhoogd cholesterol Percentage personen dat rapporteert in het voorgaande jaar aan, door een arts gediagnosticeerde, verhoogd cholesterol te hebben geleden.Tabel
VerkeersongevallenPercentage personen dat rapporteert een verkeersongeval te hebben gekregen wat resulteerde in een blijvend (in- of uitwendig) letsel en het percentage personen die melden medische behandeling hiervoor te hebben gezocht.Tabel
Zelfgerapporteerde gezondheidPercentage personen dat hun gezondheid als (zeer) goed beoordeeld.Tabel