Preventie

Preventie is het voorkómen van ziekte of verdere complicaties van een ziekte. Het doel ervan is te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Informatie over een specifiek onderwerp vindt u in de onderstaande tabel.

Preventie
IndicatorOmschrijvingData
Amputaties door diabetes Percentage diabetici dat een amputatie heeft ondergaan. 
Baarmoederhals-kanker screeningPercentage vrouwen van 30 tot 60 jaar dat rapporteert een screening voor baarmoederhalskanker te hebben ondergaan.Tabel
Bloeddruk meting Percentage personen van 60 jaar en ouder dat rapporteert dat hun bloeddruk gemeten is.Tabel
Bloedglucose meting Percentage personen van 45 jaar en ouder dat rapporteert dat hun bloedglucose waarde gemeten is.Tabel
Borstkanker screening Percentage vrouwen van 50 tot 75 jaar dat rapporteert een screening voor borstkanker te hebben ondergaan.Tabel
Gebruik van contraceptieve methoden Zelfgerapporteerd gebruik van contraceptieve methoden onder vrouwen.Tabel
Influenza vaccinatie bij ouderen Percentage personen van 60 jaar en ouder dat rapporteert het influenzavaccin te hebben ontvangen.Tabel
Oogonderzoek bij diabetici Percentage diabetici dat rapporteert een oogonderzoek te hebben ondergaan ter preventie van verdere complicaties.Tabel
Voetonderzoek bij diabetici Percentage diabetici dat rapporteert een voetonderzoek te hebben ondergaan ter preventie van verdere complicaties.Tabel
Vaccinatiegraad bij kinderenPercentage kinderen dat volledig is gevaccineerd tegen belangrijke besmettelijke kinderziekten. Tabel