Tienermoeders op Curaçao

Van de 1959 kinderen die in 2013 geboren zijn, hadden 181 kinderen, bijna tien procent (9,2%), een tienermoeder. Tienermoeders zijn meisjes die op het moment van geboorte van hun kind tussen 15 t/m 19 jaar zijn. Het totaal aantal meisjes van 15 t/m 19 jaar was in 2013 5.377. Het aantal tienermoeders bedroeg in 2013 3,4% (181 kinderen). Daarmee is het geboortecijfer onder tienermoeders, dat het aantal levendgeborenen per duizend 15- t/m 19-jarige meisjes weer geeft, 34 per duizend meisjes. Sinds 2005 blijft het geboortecijfer vrijwel gelijk en krijgen jaarlijks tussen de 175 en 200 meisjes tussen de 15 t/m 19 jaar een kind. Vergeleken met andere Caribische landen en gebieden is het geboortecijfer op Curaçao gemiddeld te noemen. Indien wordt vergeleken met Nederland, waar sinds 2011 jaarlijks minder dan 5 per duizend tienermeisjes moeder zijn geworden, is dat op Curaçao bijna zeven maal zoveel. Het aantal tienermeisjes dat jaarlijks zwanger wordt is minstens tweemaal zo groot als het aantal geboorten onder tieners op Curaçao. Dit komt uit onderzoek van dr. A. Boersma, waaruit blijkt dat ongeveer 50% van alle tienerzwangerschappen in 2009 in een abortus eindigde.

Dit zijn enkele bevindingen uit de factsheet over tienermoeders van het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC), die op 31 maart jl. is aangeboden aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, dr. B. Whiteman. De factsheet is een nadere toelichting op de reeds gepubliceerde cijfers over de gezondheidsindicator ‘tienermoeders’ en is afgestemd met verschillende zorgverleners in het veld.

Deze gezondheidsindicator maakt deel uit van de gezondheidsdatabank Curaçao. De ongeveer 90 gezondheidsindicatoren in de gezondheidsdatabank geven een actueel beeld over de staat van de gezondheid en gezondheidszorg op Curaçao. Concreet gaat het dan om bijvoorbeeld cijfers over het voorkomen van ziekten en risicogedrag, deelname aan preventieve activiteiten en de zorguitgaven. Door middel van de gezondheidsindicatoren kan inzicht verkregen worden aan welke gebieden beleidsmatig aandacht besteed dient te worden of in hoeverre reeds gedane maatregelen effectief blijken. De informatie over de gezondheidsindicatoren worden door middel van factsheets toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.

Naast de factsheet ‘tienermoeders’ is op de website ook nieuwe informatie beschikbaar over de volgende gezondheidsindicatoren in de gezondheidsdatabank:

- Bevolking naar opleidingsniveau
- Bevolking onder armoedegrens
- Incidentie invasieve vormen van kanker
- Vaccinatiegraad onder kinderen