Zorgkaart 2015 gepubliceerd

Op 3 juni 2015 heeft het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) de Zorgkaart 2015 gepubliceerd. In de zorgkaart 2015 vindt u de meest recente gegevens van de zorgverleners en zorginstanties die verzekerde zorg aanbieden op Curaçao. Hierdoor wordt voor u inzichtelijk welke zorgverlening beschikbaar is en hoe de gezondheidszorg is georganiseerd, met als doel u te helpen bij het vinden van de juiste zorgvoorzieningen. Onder verzekerde zorg wordt verstaan zorg die geheel of gedeeltelijk wordt vergoed op basis van uw zorgverzekering of andere regelingen zoals bijvoorbeeld de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ).

Deze publicatie is de derde versie van de zorgkaart. De zorgkaart wordt ieder jaar bijgewerkt met de meest recente gegevens van de Uitvoeringsorganisatie Sociale Verzekeringsbank (SVB). Nieuw in deze versie is het overzicht van mondhygiënisten, chiropractors en vervoersvoorzieningen voor zieken, ouderen en gehandicapten.

Naast de contactgegevens van zorgverleners en zorginstanties geeft de zorgkaart 2015 ook een schematisch overzicht van de actoren en de zorg- en geldstromen binnen de verzekerde zorg, waarbij de burger centraal staat. Het doel hiervan is om een overzicht te geven dat leidt tot een beter begrip van het systeem van verzekerde zorg in Curaçao. Het is echter onmogelijk om alle aspecten, inclusief nuances, in één schematisch overzicht te vangen. Hiertoe zijn keuzes gemaakt die enkele deelgebieden, zoals preventieve zorg, jeugdzorg, mantelzorg en welzijnszorg, onderbelicht laten. Ook werkgerelateerde regelingen als de loondervingregelingen bijvoorbeeld bij ongevallen blijven buiten beschouwing.

De zorgkaart Curaçao wordt jaarlijks bijgewerkt en is digitaal te verkrijgen via deze link. De zorgkaart is daarmee zowel voor burgers als voor professionals in de zorg beschikbaar. Reden genoeg om een ieder uit te nodigen zijn feedback op de zorgkaart te geven via de website zodat de volgende versie nog beter wordt.

Naast de zorgkaart 2015 zijn ook nieuwe gegevens beschikbaar over enkele gezondheidsindicatoren:

- het aantal uitgevoerde operaties en ingrepen verzekerde zorg in ziekenhuizen
- het aantal personen die dialyse ondergaan gerelateerd aan diabetes mellitus
- het aantal zorgverleners in de eerste- en tweedelijnszorg die verzekerde zorg leveren (update 2015)