Volksgezondheid Instituut Curaçao geopend

4 juli 2012

Minister Jacinta Scoop-Constancia van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) opende 3 juli jl. onder grote belangstelling het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) in het Martinus Academisch Centrum Curaçao (MACC) in Otrobanda.
In aanwezigheid van Minister-President Gerrit Schotte, vertegenwoordigers van Koninkrijksrelaties, de Pan-American Health Organization (PAHO) en een groot aantal vertegenwoordigers uit onze eigen zorgsector onthulde de Minister het naambord van VIC.

VIC gaat specifiek voor Curaçao concreet antwoord geven op vragen als:

  • Hoe staat het met de gezondheid van de bevolking?
  • Wat moet je doen om een gezonde levensstijl bij onze bevolking te bevorderen?
  • Wat is de gemiddelde levensverwachting?
  • Wat zijn de drie meest voorkomende doodsoorzaken?
  • Wat zijn de grootste gezondheidsbedreigingen?
  • Wat zijn de consequenties van het gevoerde gezondheidsbeleid?
  • Hoe voorkom je dat burgers patiënten worden?


Een deel van deze concrete antwoorden komt uit de Nationale Gezondheidenquête die VIC in september 2012 start onder onze bevolking en die iedere 4 jaar zal worden herhaald.
De uitkomsten komen in de eerste helft van 2013.
Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur gebruikt de resultaten en daaruit vloeiende aanbevelingen van VIC om samen met de gezondheidssector beleid te ontwikkelen en projecten uit te voeren die de kwaliteit en toegankelijkheid verbeteren en de gezondheidszorg op Curaçao betaalbaar houden.

In haar openingsspeech ging de Minister in op het belang van een goed werkend en voor de gezondheidssector toegankelijk gezondheids-informatiesysteem.
Zo’n systeem is er nu niet op Curaçao.
Het is de taak van VIC om er voor te zorgen dat vanaf medio 2013 Curaçao wel beschikt over een zogenaamd Curaçao Health Information System (CHIS) dat ten dienste staat van onze gezondheidszorg. VIC richt zich daarnaast op het bevorderen van een gezonde levensstijl van de bevolking waardoor burgers langer leven in gezondheid en langer actief zijn in de maatschappij.

De Minister noemde in haar speech een aantal voorbeelden om dit te bereiken, zoals een laagdrempelige website die VIC aanstaande september zal lanceren, waarop informatie in zowel het Papiaments als in het Nederlands te vinden zal zijn. Iedere burger kan hier allerlei praktische en nuttige informatie vinden over de gezondheid, gezondheidsbevordering en veel voorkomende ziekten en aandoeningen. Ook zal vanaf oktober wekelijks in de media een gezondheidstopic worden behandeld. “En zo zullen er nog vele concrete acties volgen”, zo zei de Minister, “om een gezonde levensstijl te bevorderen onder alle lagen van de bevolking”.
In het laatste deel van haar toespraak ging de Minister in op de zogenaamde stelselherziening die op dit moment in de Curaçaose gezondheidszorg plaatsvindt.

De Minister maakte duidelijk dat zonder deze stelselherziening de kwaliteit van onze gezondheidszorg steeds minder voldoet aan internationaal geaccepteerde standaarden, de toegankelijkheid zal afnemen en dat de kosten onbetaalbaar worden. Daarom was de Minister direct na haar aantreden genoodzaakt fors in te grijpen in de gezondheidszorg op Curaçao. Momenteel lopen in het kader van deze stelselherziening een tiental projecten onder andere VIC, de nieuwe basisverzekering, de nieuwe beloningsstructuur gezondheidszorg (NBG), de geneesmiddelen en het onderzoek versterking eerstelijnszorg. Deze projecten zullen in 2013 worden afgerond met als resultaat dat er een stevige basis is gelegd voor onze volksgezondheid voor de komende 15 tot 20 jaar.

Dat Curacao binnen 3 jaar de stelselherziening afrondt mag een prestatie worden genoemd. Het is een namelijk een bekende ervaring van stelselherzieningen in het buitenland dat het 3 tot 5 jaar duurt voordat de effecten zichtbaar worden.
Wat de burgers van Curaçao hiervan gaan merken is een verbeterde, goed georganiseerde en betaalbare gezondheidszorg. Maar ten minste net zo belangrijk is dat onze bevolking de mogelijkheid krijgt zichzelf een gezondere levensstijl aan te meten, waardoor zij langer gezond blijven en langer actief deelnemen in onze maatschappij.