Overgewicht en obesitas op Curaçao

In totaal zijn 62,6% van de mannen en 67,3% van de vrouwen op Curaçao te zwaar, zij hebben overgewicht of obesitas. Dit komt overeen met 32.148 mannen en 43.941 vrouwen van 18 jaar en ouder. Abdominale obesitas is een andere maat om overgewicht aan te geven; het geeft het risico op cardiovasculaire complicaties door overgewicht aan. Abdominale obesitas komt voor bij 53,1% van de volwassen bevolking. Dit geeft een indicatie dat 53,1% van de volwassenen van 18 jaar en ouder een verhoogd risico loopt om (later) cardiovasculaire complicaties te krijgen. Overgewicht en obesitas zijn grotendeels te voorkómen. Leefstijlfactoren als gezonde voeding en lichaamsbeweging zijn essentieel hierbij. Zo is bij mannen die minder fast food eten een afname te zien van het percentage met obesitas. Aan de andere kant is bij volwassenen die minder groente en fruit eten een toename te zien van het percentage met obesitas.


Deze en vele andere resultaten staan in de vierde publicatie van de Nationale Gezondheidsenquête 2013, het themarapport OVERGEWICHT EN OBESITAS. In dit rapport geeft het Volksgezondheid Instituut Curaçao een dieper inzicht in de gevolgen van overgewicht en obesitas onder de volwassen bevolking van Curaçao.
Het rapport biedt geactualiseerde informatie aan de Curaçaose overheid voor beleidsontwikkeling en gerichte interventies op het gebied van overgewicht en obesitas. Het themarapport benadrukt tevens het maatschappelijk belang en de noodzaak om op Curaçao op het gebied van gezondheidsbevordering op korte termijn concrete, flankerende (beleids)maatregelen te treffen.


Het themarapport OVERGEWICHT EN OBESITAS is op 14 februari jl. aangeboden aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, dr. B. Whiteman. Het rapport is digitaal te verkrijgen via de volgende link.