De gezondheidsdatabank Curaçao

De gezondheidsdatabank Curaçao is de digitale gegevensbron voor gegevens over de gezondheid en gezondheidszorg. Het biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid. Meer dan tien organisaties dragen bij aan de inhoud.

Een essentiële voorwaarde om op het gebied van de publieke gezondheidszorg ‘evidence-based’ beleid te kunnen voeren, is het kunnen beschikken over gezondheidsgegevens die een actueel en compleet beeld geven over de staat van de gezondheid(szorg) van een land. Met behulp van deze gegevens kan inzicht verkregen worden in hoeverre reeds gedane (beleids)maatregelen effect hebben gesorteerd. Verder kan bekeken worden aan welke (nieuwe) gebieden beleidsmatig of anderszins aandacht dient te worden besteed. 

Door VIC is een overzicht van ongeveer 90 relevante gezondheidsindicatoren opgesteld die het mogelijk maken de (kwaliteit van de) gezondheidzorg in Curaçao te monitoren en internationaal te vergelijken. Gegevens voor 57 van deze indicatoren komen beschikbaar uit onderzoeken van VIC, zoals de Nationale Gezondheidsenquête en de zorgkaart. Gegevens voor de andere indicatoren worden geleverd door organisaties zoals de SVB en andere zorgverzekeraars, de zorginstellingen, het CBS en de afdeling Geneeskundige & Gezondheidszaken (G&Gz) van het Ministerie van GMN.

Het overzicht van gezondheidsindicatoren wordt periodiek geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten en informatiebehoeften. Uw input is daarvoor belangrijk. Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de website kunt u dit melden. Hierbij kunt u gebruik maken van de emailfunctie in het tabblad 'contact'.

De gezondheidsindicatoren van VIC waren reeds in het nieuws. Het artikel, gepubliceerd in het Antilliaans dagblad, is hier te verkrijgen.