Wat doet VIC?

VIC levert een essentiële toegevoegde waarde aan het ‘evidence based’ verbeteren en versterken van de toegankelijkheid, kwaliteit en financiële beheersbaarheid van de publieke gezondheidszorg op Curaçao, zoals vastgelegd in het Regeerprogramma en de beleidsdoelstellingen van het Ministerie van GMN.

Vanuit zijn onafhankelijke positie en deskundigheid en met als doel de publieke gezondheidszorg op Curaçao te verbeteren en te versterken werkt VIC (pro)actief samen met andere onderdelen van de publieke sector, met relevante beroepsgroepen en hun organisaties, en met andere (inter)nationale organisaties in de gezondheidszorg.
Jaarlijks doet VIC verslag en legt VIC rekening en verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten.
Een commissie van onafhankelijke internationale deskundigen toetst en bewaakt periodiek het wetenschappelijk niveau van VIC, met als referentie vereisten van onder andere WHO en PAHO.