Resultaten Nationale Gezondheidsenquête 2013 gepubliceerd

Van de volwassenen in Curacao is 75% positief over hun gezondheid, is 67% te zwaar, bezoekt 86% jaarlijks de huisarts, heeft 87% last van muggen en heeft 20% een te hoge bloeddruk. Deze en tientallen andere uitkomsten staan in het rapport ‘Methodologie en belangrijkste uitkomsten van de Nationale Gezondheidsenquête 2013’ (NGE 2013), dat op 21 augustus is aangeboden aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), dr. B. Whiteman. Het onderzoek dat representatief is voor de volwassen bevolking van Curaçao is begin dit jaar uitgevoerd onder 3.000 personen van 18 jaar en ouder. De NGE 2013 brengt de gezondheidstoestand, de leefstijlfactoren van en het gebruik van de gezondheidszorg door de volwassenen in Curaçao in beeld. De uitkomsten zijn vergeleken met eerdere (gezondheids)onderzoeken in Curaçao en met gezondheidsonderzoeken van andere landen met een vergelijkbaar epidemiologisch profiel. De NGE 2013 is in opdracht van het ministerie van GMN verricht door het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC), in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en de St. Martinus University.

De uitkomsten van de NGE 2013 geven de overheid en andere actoren in de gezondheidszorg een schat aan informatie over de gezondheidstoestand van de volwassen Curaçaose bevolking. Voor de overheid is het een unieke input voor verdere beleidsontwikkeling, -implementatie en -evaluatie op het gebied van de publieke gezondheidszorg.

De Nationale Gezondheidsenquête vindt iedere vier jaar plaats. Dit maakt het mogelijk veranderingen in de gezondheidstoestand, leefstijlfactoren en het gebruik van de gezondheidszorg in de tijd te volgen en het beleid en de uitvoering hierop vroegtijdig af te stemmen en zonodig aan te passen.

Dit rapport is het eerste in een reeks van publicaties over de uitkomsten van de Nationale Gezondheidsenquête 2013 die dit jaar wordt gepubliceerd. Het rapport is gratis te verkrijgen via deze link.

Bijlage: - Samenvatting resultaten