Aanbod verzekerde zorg voor ieder toegankelijk met de zorgkaart Curaçao 2014

Inzichtelijk maken welke zorgverlening beschikbaar is en hoe deze is georganiseerd, met als doel burgers te helpen bij het vinden van de juiste zorgvoorzieningen. Dat is het uitgangspunt van de zorgkaart Curaçao. Het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) publiceert vandaag de zorgkaart Curaçao 2014, met daarin de meest recente contactgegevens van zorgverleners en zorginstanties die verzekerde zorg aanbieden in één document. Naast de contactgegevens geeft de zorgkaart Curaçao ook een schematisch overzicht van de organisatie en de geldstromen binnen de verzekerde zorg vanuit het oogpunt van de burger. Onder verzekerde zorg wordt verstaan zorg die geheel of gedeeltelijk wordt vergoed op basis van een zorgverzekering of andere regelingen zoals bijvoorbeeld de AVBZ, algemene verzekering bijzondere ziektekosten.

Burgers maken veelal volgens dezelfde zorgstromen gebruik van de processen, producten en diensten in de verzekerde zorg. In de verzekerde gezondheidszorg verloopt een zorgstroom meestal via een consult met een zorgverlener uit de ‘eerstelijns zorg’. Dit is bijna altijd de huisarts. Ook in het gezondheidsbeleid van de overheid staat de huisarts centraal. De huisarts staat daarom ook bekend als poortwachter van de zorg. De huisarts kan, indien nodig, doorverwijzen naar andere zorgverleners in de eerste lijn zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut of naar een medisch specialist die werkzaam is in een ziekenhuis of privé-kliniek. Zorg door medische specialisten wordt de ‘tweedelijns zorg’ genoemd. Burgers die langdurige zorg nodig hebben komen terecht in de ‘derdelijns zorg’. Hieronder vallen onder andere de verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en instellingen voor personen met een verstandelijke beperking.

Zorgverleners maken dagelijks gebruik van beeldvormende technieken zoals een MRI-scan, röntgenfotografie en echografie om te kijken of er afwijkingen zijn in het lichaam. Beeldvormende technieken zijn ondergebracht bij de ziekenhuizen, maar ook sommige huisartsen, tandartsen en medisch specialisten beschikken over bepaalde beeldvormende technieken. Naast beeldvormende technieken maken zorgverleners ook gebruik van diagnostische technieken van medische laboratoria voor het onderzoeken van patiëntenmateriaal op ziekteverwekkers of andere tekenen van ziekten.

De farmaceutische industrie en leveranciers van therapeutische kunst- en hulpmiddelen bieden via apotheken, optica’s en andere gespecialiseerde aanbieders genees- en hulpmiddelen aan. Ook andere belangrijke onderdelen van de gezondheidszorg, zoals aanbieders van preventieve zorg en jeugdzorg (die overigens niet altijd onder de verzekerde zorg vallen) staan in de zorgkaart vermeld. De organisaties die niet direct betrokken zijn bij de zorgprocessen, maar die wel een belangrijke rol spelen in de organisatie, het toezicht, de financiering of de kwaliteit ervan, zoals overheidsinstanties, beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties, zijn eveneens opgenomen.

De zorgkaart Curaçao 2014 is op 24 april jl. aangeboden aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, dr. B. Whiteman. De zorgkaart Curaçao wordt jaarlijks bijgewerkt en is digitaal te verkrijgen via de volgende link. Een schematisch overzicht van de gezondheidszorg op Curaçao vindt u hier. De zorgkaart is zowel voor burgers als voor professionals in de zorg beschikbaar, reden genoeg om een ieder uit te nodigen zijn feedback op de zorgkaart te geven via de website zodat de versie 2015 nog beter wordt.