Publicaties

Op deze pagina vindt u onze publicaties.


Health indicators in Curaçao

In dit boekje vindt u een actueel overzicht van gezondheidsindicatoren in Curaçao. Van alle gezondheidsindicatoren wordt de meest recente data visueel gepresenteerd. Thema’s die aan bod komen zijn: demografische en sociaaleconomische omstandigheden; gezondheidstoestand, gezondheidsdeterminanten; gezondheidsdiensten; bevordering van de gezondheid.
- Booklet Health indicators in Curaçao 2018

Monitor wachttijden medisch specialistische zorg 2017

Om aanbevelingen te doen voor verbeteringen in de medische zorg is er onderzoek gedaan naar de wachttijden voor de medisch specialistische zorg in Curaçao. Dit onderzoek gaat over hoe lang het duurt om een eerste consult te krijgen met een medisch specialist in Curaçao. Naast wachttijden worden ook andere aspecten van de zorg in kaart gebracht, namelijk de toegankelijkheid van zorg en de bereikbaarheid bij reguliere oproepen. De monitor wachttijden medisch specialistische zorg is uitgevoerd in 2017 en wordt in 2020 herhaald.
- Rapport monitor wachtijden medisch specialistische zorg juni 2017.pdf

De Nationale Gezondheidsenquête 2017

De Nationale Gezondheidsenquête (NGE) is een representatief bevolkingsonderzoek en gaat over zelfstandig wonende volwassenen van 18 jaar en ouder. Het doel van de NGE is om een actueel beeld te krijgen van de gezondheidsstatus, de leefstijl en het gebruik van zorgvoorzieningen van volwassenen in Curaçao. De NGE wordt sinds 2013 iedere vier jaar door het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) uitgevoerd. Elke NGE beschrijft in hoofdrapport de methode, analyses en resultaten. Daarnaast worden ook themarapporten gepresenteerd, waar dieper in wordt gegaan op thema’s zoals ouderen en gezondheid in de wijken.
- Hoofdrapport: Resultaten, methode en tabellen
- Themarapport: Gezondheid, leefstijl en zorggebruik in de "Arme Wijken"

De zorgkaart 2016

In de Curaçaose zorgkaart vindt u het meest actuele en volledige overzicht van het aanbod aan gezondheids- en welzijnsdiensten. Ook kunt u hier terecht voor praktische informatie zoals adressen, contactgegevens, producten, diensten en handige links naar websites van zorg- en welzijnsinstellingen in Curaçao.
- Website Zorgkaart Curaçao; de verzekerde zorg in beeld

 GSHS Curaçao 2015

De Global School-based Student Health Survey (GSHS) is een gezondheidsonderzoek onder 12- tot 17-jarige scholieren en maakt deel uit van de internationale GSHS van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het doel van de GSHS is om een actueel beeld te krijgen van het gezondheidsgedrag en het welbevinden van Curaçaose scholieren. In 2015 werd dit onderzoek voor de eerste keer in Curaçao uitgevoerd; in 2020 wordt deze herhaald.
- The Curaçao Global School-based Student Health Survey (GSHS) 2015

De Nationale Gezondheidsenquête 2013

De Nationale Gezondheidsenquête (NGE) is een representatief bevolkingsonderzoek en gaat over zelfstandig wonende volwassenen van 18 jaar en ouder. Het doel van de NGE is om een actueel beeld te krijgen van de gezondheidsstatus, de leefstijl en het gebruik van zorgvoorzieningen van volwassenen in Curaçao. De NGE wordt sinds 2013 iedere vier jaar door het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) uitgevoerd. Elke NGE beschrijft in hoofdrapport de methode, analyses en resultaten. Daarnaast worden ook themarapporten gepresenteerd, waar dieper in wordt gegaan op thema’s zoals ouderen en gezondheid in de wijken.
- Hoofdrapport: Methodologie en belangrijkste resultaten 
- Themarapport: Ouderen
- Themarapport: Internationale vergelijkingen 
- Themarapport: Zorg, aanbod, gebruik en uitgaven
- Themarapport: Overgewicht en obesitas

Zorgrekeningen 

Om inzicht te krijgen in de zorgkosten en deze door middel van beleidsinterventies te kunnen beheersen, werden in 2012 voor het eerst de Curaçaose zorgrekeningen opgeleverd. Deze zorgrekeningen –over de jaren 2008 tot 2011– beschrijven de geldstromen in de gezondheidszorg naar aanbieder van zorg, financieringsbron en functie. In 2016 volgde het rapport met de zorgrekeningen over de periode 2012-2014.
- Zorgrekeningen Curaçao 2008-2011
- Zorgrekeningen Curaçao 2012-2014