Het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) is opgericht in 2012 en zet zich in voor een goede volksgezondheid met wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de gezondheid en de gezondheidszorg. Zo ondersteunt het VIC burgers, professionals en overheden met informatie die wordt gebruikt om mensen gezond te houden, om goede zorg te bieden en om een gezonde leefomgeving te bevorderen. Elk jaar brengt het VIC rapporten uit over de gezondheid en de gezondheidszorg in Curaçao. Deze rapporten bieden aanknopingspunten voor het maken en evalueren van 'evidence-based' gezondheidsbeleid.

Het VIC is een onafhankelijk instituut en valt onder het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Deze onafhankelijkheid komt tot uiting in dat het VIC haar onderzoeken zelfstandig voorbereidt, uitvoert en publiceert. VIC werkt samen met nationale en internationale deskundigen die het wetenschappelijk niveau van het onderzoek toetsen en bewaken, zoals o.a.:
- Het CBS, de SVB, het ADC N.V., het St. Elisabeth Ziekenhuis, en de beroepsorganisaties;
- De publieke sector: de beleidsorganisatie en inspectie GMN, de Geneeskundige & Gezondheidszaken (G&Gz, voorheen GGD);
- PAHO/WHO, CDC, RIVM, Erasmus MC, CBS Nederland, en NIVEL.