Aanbieding VIC-rapporten op vierlandenoverleg

VIC-onderzoeker Soraya Verstraeten overhandigde tijdens het vierlandenoverleg op 22 juni de rapporten “Health Indicators 2018” en “de nationale gezondheidsenquête 2017” aan de drie ministers van Volksgezondheid van Curaçao, Aruba, St. Maarten en de staatssecretaris van Nederland.

Tijdens het overleg is afgesproken dat voor een doelmatige ontwikkeling van “evidence based” beleid het van belang is dat gegevens gemakkelijk kunnen worden vergeleken tussen de landen in het Koninkrijk. Vanwege de vele ontwikkelingen op dit vlak heeft de commissie daarom besloten tot het instellen van een werkgroep, met als doel om de gegevensuitwisseling tussen de eilanden en Nederland de vergroten.

Het rapport van de nationale gezondheidsenquête 2017 geeft een actueel beeld van de gezondheidsstatus, de leefstijl en het gebruik van zorgvoorzieningen in Curaçao. In de booklet “Health Indicators 2018” wordt een overzicht getoond van belangrijke internationale gezondheidsindicatoren voor Curaçao. Beide rapporten zijn hier te verkrijgen.