Het gezondheidsgedrag van Curaçaose scholieren in internationaal perspectief

Het gezondheidsgedrag van Curaçaose scholieren is overwegend gunstig in vergelijking met scholieren in andere Caribische landen. Grote uitzondering is dat onze scholieren minder vaak aan lichaamsbeweging doen en vaker drie uur per dag of meer zittende activiteiten verrichten, zoals t.v. kijken en computeren. In vergelijking met Nederlandse scholieren is het gezondheidsgedrag van Curaçaose scholieren minder gunstig. Zo komt lichaamsbeweging minder vaak voor. Terwijl onveilig vrijen, frisdrankgebruik, spijbelen, gepest worden, en alcoholgebruik meer voor komen onder Curaçaose scholieren.

Deze en vele andere gegevens komen uit de eerste ‘Global School-based Student Health Survey’ (GSHS) Curaçao, een onderzoek naar het gezondheidsgedrag en de beschermende factoren onder 12- tot 17-jarige scholieren. De GSHS is in oktober en november 2015 uitgevoerd onder bijna 2800 scholieren op de door de overheid gesubsidieerde AGO, VSBO, HAVO/VWO en SBO-scholen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC), in samenwerking met de Pan American Health Organisation (PAHO), het Centers of Disease Control and Prevention (CDC), het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De resultaten uit het onderzoek maken duidelijk hoe het staat met de Curaçaose scholieren op thema’s als de relatie met hun ouders, vriendschappen, hygiëne, lichaamsbeweging, eetgedrag, seksueel gedrag, middelengebruik, en geweld en verwondingen. Ook zijn de gegevens van de Curaçaose scholieren, waar mogelijk, vergeleken met scholieren in 17 anderen Caribische (ei)landen en scholieren in Nederland. Het rapport levert gegevens aan beleidsmakers bij de overheid en het onderwijs om prioriteiten te stellen, en om programma’s op te zetten voor schoolgezondheid, jongerenwelzijn en beleid.

De GSHS Curaçao vindt iedere vier jaar plaats. Dit maakt het mogelijk om veranderingen in het gezondheidsgedrag van onze scholieren in de tijd te volgen en het beleid zonodig aan te passen. De resultaten zijn gepresenteerd aan de deelnemende schoolbesturen. Het rapport met de resultaten is op 20 oktober jl. aangeboden aan de demissionaire Minister van GMN, dhr. Siegfried Victorina en de demissionaire Minister van OWCS, Mevr. Irene Dick. Het rapport (in het Engels) is digitaal te verkrijgen via de deze link.