Groot gezondheidsonderzoek in januari 2017 van start

Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC), in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voert in januari en februari 2017 een grootschalig onderzoek uit dat gericht is op de gezondheid, de leefstijl en het gebruik van zorgvoorzieningen onder de volwassenen en ouderen (vanaf 18 jaar), ook wel de Nationale Gezondheidsenquête genoemd.

Hoeveel mensen hebben diabetes en overgewicht in Curaçao? Hoeveel bewegen we? En hoeveel mensen maken gebruik van bepaalde zorgvoorzieningen? De Nationale Gezondheidsenquête brengt dit iedere vier jaar in kaart. De overheid gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Ook kan de overheid dan gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Zo kunnen we volgen wat de belangrijkste gezondheidsproblemen zijn, voor nu en in de toekomst.

Begin januari ontvangen 4000 woonadressen op Curaçao een uitnodigingsbrief voor het gezondheidsonderzoek. Deze woonadressen worden tussen 14 januari en 25 februari 2017 bezocht door een interviewer van het CBS. Niet iedereen op het woonadres wordt ondervraagd; de interviewer selecteert wie deelneemt aan het onderzoek. Alle geselecteerde personen samen vormen een doorsnee van de Curaçaose bevolking. Deelname is belangrijk en wordt erg op prijs gesteld. Hoe meer mensen mee doen, hoe betrouwbaarder de informatie.

Deelname aan de Nationale Gezondheidsenquête is anoniem. De antwoorden zijn niet gekoppeld aan een naam en adres. Daardoor is het niet mogelijk om te zien wie welke antwoorden heeft gegeven. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

Wilt u meer weten over de Nationale Gezondheidsenquête 2017, kijk dan hier. Bent u benieuwd naar de resultaten van het gezondheidsonderzoek uit 2013? Het hoofdrapport en de themarapporten zijn hier te verkrijgen.