Zorgkaart 2016 gepubliceerd

Op 10 mei jl. is de Zorgkaart 2016 gepubliceerd. Dit rapport geeft het meest recente overzicht van de zorgverleners en zorginstanties die verzekerde zorg leveren en is onder meer bedoeld burgers te informeren over de beschikbare zorgvoorzieningen in Curaçao.

Ieder jaar wordt de Zorgkaart zo aangepast dat het zijn doel beter dient op basis van de feedback uit het veld. Zo wordt de informatie eerst voorgelegd aan de voorzitters van de beroepsverenigingen en de directies van zorginstellingen, die hierop hun input kunnen aanleveren. Nieuw is dat dit jaar de afdelingen, openings- en/of bezoektijden van de zorginstanties die deze informatie beschikbaar stelden, worden vermeld.

Een digitale versie van de zorgkaart 2016 is hier te verkrijgen.