Resultaten Nationale Gezondheidsenquête 2017 gepubliceerd

Voor de tweede keer sinds 2013 beoordeelt de overgrote meerderheid van de Curaçaose inwoners van 18 jaar en ouder zijn of haar eigen gezondheid als (heel) goed, en kunnen veel mensen rekenen op goede sociale relaties in hun omgeving. Ook in 2017 komt roken en (problematisch) alcoholgebruik veel minder vaak voor in Curaçao dan in Nederland, en rapporteren Curaçaoënaars minder vaak depressieve klachten.

Dit gunstige beeld geldt echter niet over de hele linie van het gezondheidsonderzoek en voor de hele Curaçaose bevolking. Zo is in 2017 het aantal volwassenen dat last had van (de symptomen van) door muggen overgebrachte ziekten (dengue, chikungunya en zika) sterk gestegen en heeft maar een derde van de volwassen Curaçaoënaars een normaal, gezond gewicht. Een kleine minderheid van de volwassenen voldoet aan de groente- en fruitnorm van twee porties per dag, terwijl dagelijks frisdrankgebruik en wekelijks fastfoodgebruik vaker voor komt.

Mensen met een lage socio-economische status (laagopgeleiden en mensen die moeite hebben om rond te komen van hun huishoudinkomen) hebben een minder goede gezondheid, een ongezondere leefstijl en ervaren vaker belemmeringen bij het verkrijgen van zorg. Extra aandacht in het beleid voor deze groep is daarom gewenst. Deze en vele andere uitkomsten staan in het rapport van de ‘nationale gezondheidsenquête Curaçao 2017 (NGE 2017), resultaten, methode en tabellen', dat op vrijdag 26 januari is aangeboden aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), mevrouw Suzy Camelia-Römer.

Het NGE-onderzoek wordt sinds 2013 iedere vier jaar door het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) uitgevoerd en geeft een actueel beeld van de gezondheidsstatus, de leefstijl en het gebruik van zorgvoorzieningen in Curaçao. Het onderzoek is representatief voor de volwassen bevolking en is begin 2017 uitgevoerd onder 2.645 personen van 18 jaar en ouder. In het rapport worden de resultaten op totaalniveau, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en de mate van rond kunnen komen van het huishoudinkomen besproken. Waar mogelijk, wordt vergeleken met het eerdere NGE-onderzoek uit 2013, met andere (ei)landen in de Caribbean en met Nederland. De NGE 2017 is tot stand gekomen in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM.

De uitkomsten van de NGE 2017 voorzien in recente informatie over de Curaçaose gezondheidssituatie voor het maken en monitoren van ‘evidence-based’ gezondheidsbeleid. Het vierjaarlijks herhalen van het onderzoek maakt het mogelijk om veranderingen in de gezondheidscijfers over de tijd heen te volgen en het beleid vroegtijdig hierop af te stemmen. Het rapport van de NGE 2017 is hier te verkrijgen.