De Nationale Gezondheidsenquête


De Nationale Gezondheidsenquête Curaçao is in 2013 en in 2017 uitgevoerd. De rapporten met de resultaten van de Nationale Gezondheidsenquête 2013 en 2017 zijn hier te verkrijgen.

Doel van het onderzoek

Hoeveel mensen hebben diabetes en overgewicht in Curaçao? Hoeveel bewegen we? En hoeveel mensen maken gebruik van bepaalde zorgvoorzieningen? De Nationale Gezondheidsenquête brengt dit iedere vier jaar in kaart.

De overheid gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Ook kan de overheid dan gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Zo kunnen we volgen wat de belangrijkste gezondheidsproblemen zijn, voor nu en in de toekomst.

Vragen

In het onderzoek worden vragen gesteld over de gezondheid, leefgewoonten en het gebruik van de gezondheidszorg. Het gaat in dit onderzoek niet alleen om de lichamelijke gezondheid, maar ook om hoe men zich voelt en hoe het gaat, zowel psychisch als sociaal.

De vragenlijst begint met enkele algemene vragen over geslacht, leeftijd, opleiding, burgerlijke staat en huishoudsamenstelling. Onderwerpen die verder aan de orde komen zijn onder andere chronische ziekten, verwondingen, lichamelijke beperkingen, psychische problemen, voeding, bewegen, roken, alcohol, bezoek aan zorgverleners en tevredenheid met de verkregen zorg.

Interviewers

Alle interviewers hebben een badge met hun persoonsgegevens/foto/logo van het CBS en de handtekening van de directeur van het CBS. De interviewer is verplicht zich te legitimeren op moment van het bezoek.

U kunt het CBS altijd bellen om te verifiëren of op dit moment een onderzoek bezig is en de naam van de interviewer te controleren. Het telefoonnummer van het CBS hiervoor is: 839-2300.

Anonimiteit

Uw antwoorden worden uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld. Het CBS houdt zich daarbij strikt aan de wet op de geheimhouding. Artikel 5, lid 2. van de Statistiekwet, die ook voor de interviewers geldt. De antwoorden zijn niet gekoppeld aan een naam en adres. Daardoor is het niet mogelijk om te zien wie welke antwoorden heeft gegeven.

In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.