Hart- en vaatziekten

Volwassenen in Bandariba hebben het vaakst hart- en vaatziekten

Het percentage volwassenen dat hart- en vaatziekten rapporteerde is met 9% het hoogst onder volwassenen in Bandariba, gevolgd door volwassenen in Westelijk Willemstad (6%), Bandabou (4%) en Oostelijk Willemstad (2%).

Figuur: percentage volwassenen met een hart- en vaatziekten naar regio, 2017

*Gebaseerd op minder dan 100 waarnemingen en daarom niet gerapporteerd

Bron: Nationale Gezondheidsenquête 2017

Aantal personen dat in Curaçao aan hart- en vaatziekten overlijdt boven het Caribische gemiddelde 

Vanuit het Caribische perspectief is het aantal personen dat in Curaçao aan hart- en vaatziekten overlijdt bovengemiddeld. Het gemiddelde sterftecijfer in de Caribische regio komt uit op 203,7 per 100.000 personen. In Curaçao was het sterftecijfer in 2007 308,3 per 100.000 personen. In Turks en Caicoseilanden was de sterfte per 100.000 personen met 59,1 het laagst: in Montserrat met 343,5 het hoogst.

Figuur: sterfte aan hart- en vaatziekten Caribische regio, op leeftijd gestandaardiseerd, (laatst beschikbare data per land; periode 2007 – 2014)

Bron: PAHO mortality database, ICD10-code I00-I99

Beschikbare data


Verantwoording

Hart- en vaatziekten is een verzamelnaam voor een groot aantal aandoeningen die betrekking hebben op het hart en de bloedvaten. Onder hart- en vaatziekten worden de volgende ziekten verstaan: coronaire hartaandoening, beroerte en hartaanval. Coronaire hartziekten komen het meeste voor (Volksgezondheidenzorg.info, 2020).

Doodsoorzakenstatistiek: Gegevens over de doodsoorzaken in Curaçao zijn gebaseerd op doodsoorzaakverklaringen van artsen, lijkschouwers of specialisten. Doodsoorzaken krijgen codes toegewezen die afkomstig zijn uit een internationaal toegepaste codelijst, de zogenaamde International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) van de World Health Organisation (WHO). Vanaf 1996 wordt gewerkt met de tiende revisie van de ICD (ICD-10, WHO).

NGE Curaçao: De Nationale Gezondheidsenquête (NGE) is een representatief bevolkingsonderzoek en gaat over zelfstandig wonende volwassenen van 18 jaar en ouder. Het doel van de NGE is om een actueel beeld te krijgen in de gezondheidsstatus, de leefstijl en het gebruik van zorgvoorzieningen van volwassenen in Curaçao. De NGE wordt sinds 2013 iedere vier jaar door het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) uitgevoerd.

PAHO (2020). Sterftecijfers Curaçao 2001-2007. Dataset verkrijgbaar via PAHO mortality database: https://hiss.paho.org/pahosys/grp.php

Verstraeten S., Griffith-Lendering, M., & Pin R. (2017). De nationale gezondheidsenquête Curaçao 2017: de belangrijkste resultaten, methode en tabellen, Volksgezondheid Instituut Curaçao, Willemstad.

Volksgezondheidenzorg.info (2020). Geraadpleegd via  https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/hart-en-vaatziekten/cijfers-context/huidige-situatie#definitie--node-hart-en-vaatziekten RIVM: Bilthoven, 19 oktober 2019