Kuenta di salubridat


Na Kòrsou, kuido di salú ta konfrontando e mesun problemanan ku tur otro kaminda: oumento di edat di poblashon, desaroyo teknológiko i estilo di bida insaludabel ta hiba na un oumento di e kantidat di persona ku enfermedat króniko, i na su turno na oumento di gastu. Huntu ku e echo ku no tin límite di gastu mará na finansiamentu di kuido di salú i e echo ku entrada ta bahando pasobra e parti di poblashon ku ta traha ta birando mas chikitu, esaki ta pone ku gastu di kuido di salú pa habitante ta oumentando rápidamente.

Pa por haña un bista di e gastunan di kuido na Kòrsou i manehá e gastunan akí mediante intervenshon di maneho, a presentá e promé kuentanan di salubridat di Kòrsou na 2012. E kuentanan di salubridat akí -di 2008 te ku 2011- ta deskribí e fluhonan di plaka den kuido di salú pa kada suministradó di kuido, fuente di finansiamentu i funshon di kuido. Na 2017, a bin aserka e kuentanan di salubridat di 2012-2016. Pa e añanan akí, ta organisashon di maneho di Ministerio di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa a prepará e kuentanan. 

Aki bo por haña e relatonan di e kuentanan di salubridat.