Zorgrekeningen


De gezondheidszorg op Curaçao kampt met dezelfde problemen als elders ter wereld: stijgende kosten als gevolg van een toenemende vergrijzing en technologische ontwikkelingen en een ongezonde levensstijl wat een verhoging van het aantal chronisch zieken tot gevolg heeft. Dit tezamen met het open eind karakter van de gezondheidsfinanciering en de dalende inkomsten als gevolg van afname van de beroepsbevolking heeft tot gevolg dat de gezondheidskosten per inwoner snel stijgen.

Om inzicht te krijgen in de zorgkosten en deze door middel van beleidinterventies te kunnen beheersen, werd in 2012 voor het eerst de Curaçaose zorgrekeningen opgeleverd. Deze zorgrekeningen –over de jaren 2008 tot 2011-beschrijven de geldstromen in de gezondheidszorg naar aanbieder van zorg, financieringsbron en functie. In 2016 volgde het rapport met de zorgrekeningen over de periode 2012-2014.

De rapporten van de zorgrekeningen over de perioden 2008-2011 en 2012-2014 vindt u hier.