Functioneringsproblemen

Beschikbare data


Verantwoording

Indicatoren lichamelijk functioneren: Bij VIC onderscheiden we de volgende beperkingen in het uitvoeren van activiteiten: beperkingen in het uitvoeren van activiteiten die te maken hebben met horen, zien en mobiliteit, en activiteiten van het dagelijkse leven (ADL). Beperkingen in horen, zien en mobiliteit kunnen ook samen bekeken worden (lichamelijke beperkingen) (volksgezondheid, 2017).

Beperkingen in activiteiten met betrekking tot horen: Grote moeite met of niet in staat zijn een gesprek te volgen met één andere persoon; of in een groep van 3 of meer personen (zo nodig met hoorapparaat).

Beperkingen in activiteiten met betrekking tot zien: Grote moeite met of niet in staat zijn de kleine letters in de krant te lezen; of op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand te herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen).

Beperkingen in bewegen: Grote moeite of niet in staat een voorwerp van 5 kg, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter te dragen; bukken en iets van de grond te pakken; of 400 meter aan een stuk te lopen zonder stil te staan (zonodig met stok).

Functioneringsproblemen: Grote moeite met minstens een van bovengenoemde beperkingen.

De aanwezigheid van lichamelijke beperkingen speelt een belangrijke rol in de mate van zelfredzaamheid van volwassenen. Wanneer volwassenen lichamelijke beperkingen krijgen heeft dit invloed op wat men zelf nog kan doen. Bij ernstige beperkingen groeit de behoefte aan hulp bij het uitvoeren van activiteiten, waaronder de behoefte aan thuiszorg.

CHS: De Curaçao Health Study (CHS) is een bevolkingsonderzoek uitgevoerd in 1993 – 1994 onder volwassenen van 18 jaar en ouder in Curaçao. De studie heeft een groot aantal betrouwbare gegevens opgeleverd over de gezondheid en gezondheid gerelateerd gedrag van de Curaçaose bevolking.

 NGE Curaçao: De Nationale Gezondheidsenquête (NGE) is een representatief bevolkingsonderzoek en gaat over zelfstandig wonende volwassenen van 18 jaar en ouder. Het doel van de NGE is om een actueel beeld te krijgen in de gezondheidsstatus, de leefstijl en het gebruik van zorgvoorzieningen van volwassenen in Curaçao. De NGE wordt sinds 2013 iedere vier jaar door het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) uitgevoerd.

Alberts, J. F., Gerstenbluth, I., Halabi, Y. T. & O'Neil, J. (1996). The Curaçao Health study. Northern Centre for Healthcare Research.

Verstraeten S., Jansen I., Pin R. & Brouwer W. (2013). De nationale gezondheidsenquête Curaçao 2013: methodologie en belangrijkste resultaten. Volksgezondheid Instituut Curaçao, Willemstad.

Verstraeten S., Griffith – Lendering, M.F.H, & Pin R. (2017). De nationale gezondheidsenquête Curaçao 2017: de belangrijkste resultaten, methode en tabellen, Volksgezondheid Instituut Curaçao, Willemstad.

Volksgezondheidenzorg.info (2017). Geraadpleegd via   https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/functioneringsproblemen/cijfers-context/huidige-situatie#definities   RIVM: Bilthoven, 7 april 2018.